Questions & Answers FMiH

Consument/marketing

Hoe komen ontwerper en maker dichter bij de klant?

Van oudsher waren ontwerper & maker, de ambachtslieden, heel dicht bij de klant. In onze huidige massaconsumptiemaatschappij zijn we dit bijna geheel kwijtgeraakt. Door lokale kleinschalige ateliers/makers, ontwerpers en verkopers met elkaar te verbinden, op een manier dat eenieder een eerlijke boterham kan verdienen, kunnen we de klant verrassen met eerlijke mode uit eigen land.Wij noemen dit het FAIRdienmodel.

Wat heeft de klant aan FMiH?

FMiH maakt het mogelijk dat kleding & accessoires weer kleinschalig en met goede kwaliteit in eigen land geproduceerd gaan worden. De voordelen voor klanten zijn groot. Je koopt een mooi ontwerp van een veel hogere kwaliteit, dit in vergelijk met een zogenaamd Fast Fashion item. Je kiest voor een ontwerp met een veel langere levensduur en dus een flinke beperking van de ecologische footprint. Én je draagt ook bij aan eerlijke lonen voor mensen in eigen land. Bijkomende voordelen: expertisevoor maatwerk& personaliseren, meer werkgelegenheidvoor ontwerpers & makers, minder overschotten en minder transport.In de rapporten van bijvoorbeeld Lidewij Edelkoort wordt deze klantbehoefte inmiddels ook gesignaleerd.

Is marketing niet het belangrijkste doel voor het platform?

Marketing speelt een belangrijke rol. Voor FMiH betekent het consumentenbewustzijn creëren over eerlijke kleding& accessoires uit eigen land. Echter FMiHis ook een beweging/community waar makers, ontwerpers en verkopers dezelfde waarden delen en samenwerken, samen innoverenen dus elkaar versterken.

Hoe duur is crowdfunding?

Dit is heel erg afhankelijk van het platform dat je kiest. Bijvoorbeeld bij Voor de Kunst (geschikt voor onze doelstelling) wordt een instaptarief van € 100,-gerekend en rekent men 7% kosten over het crowdfundingbedrag.

Atelier

Wat hebben ateliers aan FMiH?

We hebben weinig makers/ateliers in Nederland en zij kampen allemaal met het gegeven dat het uurloon in Nederland nu eenmaal hoger ligt als in de buitenlands productielanden. FMiH ontwikkelt een FAIRdienmodelwaardoor zowel ontwerpers, makers als verkopers allemaal een eerlijk loon verdienen. Door je aan te sluiten bij FMiH kom je in een netwerk van gelijkgestemden die meedenken hoe we binnen de huidige kaders toch stap voor stap bouwen aan de eerlijke boterham voor iedereen, dus ook voor het atelier/maker/coupeuse.

De ontwerpers die bij ons atelier collecties laten maken hebben geen behoefte aan een FMiH label in kleding. We hebben dit nagevraagd. Zij ervaren ons atelier als eerlijk &transparant. Wat voegt het FMiH label voor ons atelier dan wel toe?

Dit is een compliment voor jullie atelier en een voorbeeld voor hoe andere toekomstige ateliers eruit zouden kunnen zien. In de praktijk geldt dat echter nog niet voor de ateliers van andere ontwerpers/merken.
Door het voeren van het FMiH logo kan een atelier uitdragen dat ze in Nederland produceren en een voor Nederland eerlijk loon betalen. De keuze om het FMiH label te voeren ligt echter bij de ontwerper.Aansluiten kan ook interessant zijnomdat het betekentkennisdelen en waarde toevoegen aan de community/beweging FMiH. Samenwerking met andere FMiH ateliers geeft mogelijkheden tot specialiserenof capaciteit plannen.Ook kan FMiH ontwerpers ondersteunen om opdrachten op de ‘juiste’ wijze aan te leveren aan de diverse ateliers.Dit voorkomt teleurstellingen bij zowel ontwerper als maker.FMiH kan ook ervaringen van ontwerpers met ateliers delen waardoor gerichte opdrachten aan ateliers verstrekt kunnen worden.

Hoe voorkom je greenwashing? Bijv. ateliers met werknemers uit lage lonen landen die niet volgens Nederlandse regels betaald worden. Hoe ga je dat controleren c.q.waarborgen?

Greenwashing voorkom je niet zomaar, helaas zijn er altijd partijen die op gewin uit zijn. We draaien het liever om. De FMiH beweging staat met elkaar voor eerlijke kleding & accessoires uit eigen land, en we dragendat met volle kracht uit. We bewaken samen of de leden en partners daadwerkelijk voor dit gezamenlijke doel staan, we spreken elkaar aan als we vermoeden dat er andere belangen spelen en we nemen afscheid van elkaar als het vertrouwenweg is. Dit is iets van ons allenbinnen de community.

Wat is de rol van FMiH voor ateliers?

Het bijelkaarbrengen van ontwerper en atelier. Indien gevraagd het adviseren over het best passende atelier. De ontwerper bewust maken over hoe zaken aan te leveren aan een atelier. Het delen van eerlijke maakprijzen zodat ontwerpers dat in een voorontwerpfase in kunnen calculeren. Beginnend ontwerpers begeleiden inzake de aanlevering van hun ontwerp aan een atelier. Het bijeenbrengen van ateliers voor kennisdeling, capaciteitsplanning, specialisaties, technieken.

Ontwerper

Wat blijft er aan creativiteit over voor de ontwerper (als je naar de klant moet luisteren?)

Als ontwerper adviseer je je klant binnen je eigen creatieve concepten/stijl of identiteit. Als er geen match is ben je niet de geschikte ontwerper voor deze klant. Maar misschien is het een match voor een van je mede FMiH ontwerpers!

Winkels

Waarom worden winkeliers erbij betrokken?

Het FAIRdienmodel geldt voor de gehele keten, dus ook voor de verkoop. Verkoop kan een winkel zijn, een concept store, een online store, …

FMiH Locatie

Hoe zou een FMiH winkel er uitzien? Wat zijn de marges? Komen er makers bij?

Een FMiH winkel verkoopt de ontwerpen van de aangesloten ontwerpers. Hoe het eruit gaat zien weten wij ook nog niet precies, als community willen we daar samen naar kijken.Met onze FMiH onderzoeken hopen we op nieuwe businessmodellen uit te komen die het ‘margedenken’ loslaten. We weten allemaal dat percentage over percentage betekent dat partijen onderaan in de keten te weinig verdienen.Zeker is het interessant om ook makers toe te voegen. De klant ziet het proces en terplekke kunnen items aangepast worden.

Lidmaatschap

Wat kost het lidmaatschap FMiH en wat krijg ik ervoor?

Het jaarlidmaatschap kost € 240,- Het jaarlidmaatschap is aan het einde van het lopende jaar opzegbaar met in acht name van een maand opzegtermijn.
1 augustus 2020: Nu wij allemaal te maken hebben met de consequenties van het coronavirus hebben wij besloten (tijdelijk) de kosten voor het lidmaatschap voor FMiH te laten vervallen.

Binnen het lidmaatschap bieden:

  • community met digitaal platform en fysieke ontmoetingslocatie Spark Campus
  • vier bijeenkomsten
  • vermelding met doorverwijzing naar eigen website op FMiH website
  • mogelijkheid van bemiddeling bij productie met aangesloten FMiH ateliersof contact met makers/ateliers
  • promotieplan platform FMiH gericht op: bewustwording consument FMiH
  • campagne bewustwording consument dmv crowd funding
  • contacten met onderwijsinstellingen
  • contacten met retailers/verkooppunten
  • opbouw innovatietak in samenwerking met Spark Makerszone

Het label kan toch niet garanderen dat het 100% in NL is gemaakt? De stof ende fournituren komen ook niet uit NL.

Garanties kunnen we niet afgeven, wel een transparantie creëren waaruit blijkt waar kleding & accessoires gemaakt zijn. En of het desbetreffende atelier/maker een eerlijk loon verdient. FMiH richt zich in de eerste plaats op het maakproces van de kleding & accessoires.Goed nieuws is dat er al stoffen uit Nederland beschikbaar zijn. En ook fournituren als vlies en labels worden in Nederland gemaakt. Misschien nog niet geschikt voor ieder ontwerp maar we verwachten dat dat ook gaat veranderen. Ook in deze branches werken makers die een eerlijk loon verdienen.

Kan ik onderdeel van de beweging zijn en het label niet voeren?

Ja, dat kan. Voor de kenbaarheid naar de consument gebruiken we het label, de hangtag, de vermelding op de website en de campagnes. Het label wordt vastgestikt en is daarmee blijvend verbonden aan het item/ontwerp. Het geeft een waarde aan het item.

Kan ik voor bepaalde delen van mijn collectie het label voeren en voorandere delen niet?

Ja dat kan. Je kunt alleen het FMiH label voeren voor ontwerpen die in Nederland zijn gemaakt.

Waarom is FMiH een waardelabel en geen keurmerk?

Een keurmerk wordt geassocieerd met controle, een zogenaamde top down benadering. Wij kiezen voor bottom up. FMiH is een beweging die staat voor bepaalde waarden. We maken als community afspraken met elkaar en we spreken elkaar aan als de waarden niet meer gedeeld worden. Dat kan ook betekenen dat we afscheid van elkaar nemen.

Naam fashion op label is lastig voor fine art als juwelen of tassenWaarom Fashion en niet alleen Made in Holland? Vallen tassen en sieraden ook onder fashion?
Waarom Fashion made in Holland en niet (Fair) Made in Holland?

Wij zijn jarengeleden gestart met Fair Made in Holland en uiteindelijk geëindigd met Fashion Made in Holland. Het is lang een discussie geweest en er moest een keuze gemaakt worden.We streven erna dat het logo FMiH met de oranje tulp een beeldmerk wordt voor eerlijke kleding & accessoires uit Nederland. Wel hebben we voor de entiteit Stichting een definitieve naam moeten kiezen en dat is Fashion Made in Holland geworden.Naar ons idee vallen tassen en sieradenook onder Fashion. We zijn ons ook bewust van de beladen term Fashion, die nu staat voor snelle trendwisselingen.

Wat is het verschil tussenClean&Uniqueen Fashion Made in Holland?

FMiH richt zich op locale productie waardoor de ecologische footprint direct verkleind wordt. Clean & Unique richt zich op de gehele keten van merkopbouw tot en met productie en wil daar de ecologische footprint verkleinen, deze keten is niet per se gekoppeld aan Nederland.

Wat als je al lid bent van een andere organisatie met een label (Masters of Linnen)? Nog een label erbij?

Die keuze kan FMiH niet voor je maken. Je kunt alleen de hangtag voeren echter die gaat verloren als het item in gebruik genomen wordt. Nergens in het item is dan de waarde FMiH geborgd.

Communicatie met het waardelabel

Hebben jullie een format dat gebruikt kan worden als verklaring van dit label op bijv. mijn website? Maw is er een eenduidige ‘slogan’ oid die iedereen gebruikt?

Op de website kan ontwerper/atelier het FMiH logo plaatsen met de slogan “Eerlijke kleding uit eigen land” en onderstaande tekst:

Ik ben lid van FMiH omdat mijn kleding en accessoires duurzaam zijn en in Nederland gemaakt worden. Vanaf nu zullen mijn producten naast mijn eigen label ook het Fashion Made in Holland-label dragen zodat mijn klanten weten dat hun ecologische footprint beperkt wordt met het kopen en dragen van mijn werk.

FMiH gelooft in een kleinschalige, kwalitatief hoogwaardige productie van mode in Nederland.

Het manifest van FMiH kun je vinden op https://www.fashionmadeinholland.nl/concept/manifest/